DIG­I­TAL

MARKEDS­FØRING

Medievin­du er et Bergens­basert mediebyrå som tilbyr tjenester innen dig­i­tal markeds­føring. Vi skaper og sprer dig­i­talt innhold.

Høy ver­di, lav pris.

VÅRE TJENESTER

Web­de­sign

Ved bruk av Word­Press og avanserte plu­g­ins lev­er­er Medievin­du mod­erne og funksjonelle web­sider.
l

Redak­sjon

Vi har flinke jour­nal­is­ter som kan hjelpe deg med pressemeldinger, repor­tas­jer, nyhetssak­er, nettsideinnhold eller blog­ginn­legg.

Webutvikling

Medievin­du kan hjelpe deg med å utvikle avanserte og robuste webløs­ninger.

Fornøyde kun­der

Vi har utført mange ulike typer opp­drag. For eksem­pel holdt kurs i innhold­spro­duk­sjon for Nordea og kjørt Face­book-kam­pan­je for Piz­z­abak­eren. Les gjerne våre refer­anser.

TEAM

Som en gruppe har vi bred kom­petanse og bak­grunn innen dig­i­tal markeds­føring.

Jonas Lundervold

Jonas Lun­der­vold

Webutvikling

Jonas har job­bet med hjemmesider og online markeds­føring i flere år. Han har erfar­ing med webutvikling, web­de­sign, Word­Press, markeds­føring og e‑læring.
Ole Valaker

Ole Valak­er

Innhold­spro­dusent

Ole har vært jour­nal­ist i 20 år. Han har vært frontsjef for BT.no, Net­tavisen og Din­Side. Han er en ivrig sjakkspiller og under­vis­er barn på friti­den.
Lis Merethe Homdal

Lis Merethe Hom­dal

Innhold­spro­dusent

Lis vant pris for sine artik­ler om trafikksikker­het før hun svingte til kom­mu­nikasjons­bran­sjen. Pri­vat har hun et stort for­bruk av akryl­ma­l­ing og blyan­ter.

Ta kon­takt for en uforpliktende sam­tale

En uforpliktende sam­tale der vi kan kart­leg­ger dine behov og veien videre.